Lise Notları

Sinir Sistemi (Biyoloji)

Sinir Sistemi

1-) Çevresel değişikliği (uyarı) algılama

2-) Uyarılma sonucu oluşan sinyali (impuls) ilgili sinir merkezine iletme

3-) Uyarıyı değerlendirme

4-) Uyarılara karşı tepki (cevap) verme

Bir Hücrelilerde Sinirsel Denetim

Omurgasız Hayvanlarda Sinir Sistemi

Omurgalı Hayvanlarda Sinir Sistemi

Sinir Hücresi ve Çeşitleri

Görevlerine Göre Sinir Hücreleri

1-) Duyu Nöronları (Getirici Nöronlar)

Duyu organlarındaki reseptörlerden aldıkları uyartıları merkezi sinir sistemine taşıyan sinirlerdir.

2-) Motor Nöronlar (Götürücü, Hareket Nöronları)

Merkezi sinir sisteminde çevreden gelen uyarılara karşı hazırlanan cevapları kas ve salgı bezi gibi tepki organlarına (efektör) ileten sinirlerdir.

3-) Ara Nöronlar (İnternöron)

Duyu sinirleri ile motor sinirleri arasındaki bağlantıyı sağlayan sinirlerdir.

Uzantılarına göre Sinir Hücreleri

1-) Tek kutuplu Nöronlar (Unipolar) hücreden tek uzantı çıkar.

2-) İki kutuplu Nöronlar (Bipolar) hücreden biri akson diğeri dentrit iki uzantı çıkar.

3-) Çok kutuplu Nöronlar (Multipolar) hücreden biri akson diğerleri dentrit çıkar.

Sinir hücrelerinin veya sinir hücresiyle tepki organının karşı karşıya geldiği yere sinapsis denir.