Aylar: Şubat 2011

Organik Bileşikler – İnorganik Bileşikler (Kimya)

Organik Bileşikler    Yapısında sadece temel element olarak Karbon(C) bulunduran bileşiklere organik bileşikler denir. Karbonun yanında Hidrojen(H), Oksijen(O)  ve halojenlerde bulunabilir. Organik kelimesi organizmadan gelir. Yani canlıların fosil ürünleri organiktir.    1828 yılında Alman kimyacı Wöhler ilk organik madde olan -üre- yi üremiştir. Organik ve İnorganik Bileşikler Arasındaki Farklar  Organik Bileşikler 1) Organik bileşikler yanıcıdır. […]

Sabit Oranlar Kanunu (Kimya)

Fransız kimyacısı Proust 1799 yıldında bulunan kanuna sabit oran kanunu denir. Bu kanuna göre bir bileşiği oluşuran elementlerin kütleleri arasıda sabit ve basit bir oran vardır. Proust bu kanunu ispatlamak için suyun elektrolozi deneyini yapmıştır ve su bileşiğinde hidrojenin oksijene oranını H/O 1/8 olarak bulmuştur. Buna benzer şekilde diğer bütün bileşiklerdede elementler, arasında sabit kütlece […]

Fiziki Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilme Yöntemi (Coğrafya)

 Fiziki Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilme Yöntemi 1-) Kabartma Yöntemi : Yer şekillerinin ölçeklendirilmiş maketleridir. Ayrıtı en fazla, hata payı en azdır. Ama maliyeti yüksek ve kullanım zorluğu yaygın değildir. 2-) Gölgelendirme Yöntemi : Yer şekillerine 45°C ‘ lik açıyla ışın geldiği varsayılır, aydınlanan yüzeyler boş bırakılırken, aydınlanmayan yüzeyler gri ve tonlarıyla boyanır. Tek başına kullanımaz, […]

Söz Sanatları (Edebi Sanatlar) (Edebiyat)

Söz Sanatları (Edebi Sanatlar) 1- Teşbih (Benzetme) : Sözü daha etkili kılmak amacıyla ortak nitelikleri bulunan nesne yada kavramlar arasında benzerlik kurma sanatıdır. Genellikle gibi, kadar, …. edatlar kullanılır. Örnek : Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Benzetme Unsurları  Benzeyen : Ses Kendisine Benzetilen : Yaralı bir ceylan Benzetme Yönü : içli, […]

Şiir Dili (Edebiyat)

Şiir Dili     Günlük konuşma dili bazen insanın duygu, düşünce, hayal, coşku ve heyecanlarını anlatmaya yetmeyebilir. Bu durumda devreye şiir dili girer. Şiir insanın değişen duygu, coşku, özlem, ve hayallerini kendine özgü bir dille ifade eder. Şair günlük dildeki sözcükleri özenle seçer onlara yeni anlamlar kazandırır. Kullanılan dile yeni değerler ve mecaz anlamlar yükler. Böylelikle […]

Başa dön