Aylar: Eylül 2011

Osmanlı Devleti Kurulduğu Sırada (Tarih)

1)- ANADOLU: Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmiş, Moğol İlhanlılara bağlı duruma gelmişti.  Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Bu siyasi boşluk ortamında Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu. 2)- ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ: Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Karesioğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları, Candaroğulları, Hamit oğulları ve Osmanlı beyliği kurulmuştu. Bu […]

Edebiyat ve Tarih İlişkisi (Edebiyat)

Edebiyat Tarihi : Bir milletin çağlar boyunca ürettiği araştırmalara dayanarak tarihi bir gelişim içerisinde inceleyen bilim dalıdır. Edebiyat Tarihinin Kapsamı ; Edebi türlerin gelişimini inceler. Dönemin siyasi olaylarını inceler. Dönemin sosyal hayatını inceler. Dönemin sanatçılarının hayatını inceler. Dönemin sanatçılarının eserlerini inceler. Sanatçının edebi anlayışını varsa dahil olduğu edebi topluluğu inceler. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler […]

Enerji Kaynakları (Fizik)

Yenilenebilir Enerji Çeşitleri Tabiatta 2 çeşitte enerji vardır. Bunlar yenilenebilir enerji ve onun kaynakları kendileri tükenmeden güç ürettikleri için yenilenebilir enerji kaynakları denir. Bunlar ;  Hidro Elektrik Enerjisi : Suyun  akış hızından elde edilen enerjidir. Jeotermal Enerji : Yer kabuğunun derinlerinden çıkan sıcak su, gaz ve buhardan oluşan enerjidir. Rüzgar Enerjisi : Rüzgar, yüksek basınç […]

Atmosferin Katmanları (Coğrafya)

1-) Troposfer : Atmosferin yere dokunan en alt katmanıdır.  Su buharının %100 ü , diğer gazların % 75 i Troposferdir. Canlı yaşamı yalnızca bu katmandadır. Yer çekimine bağlı olarak gazların en yoğun olduğu katmandır. İklim olayları yalnızca bu katmanda oluşur. Yerden yükseldikçe her 100mm de 0,5°C sıcaklık azalır. Yatay ve dikey hava akımları bu katmanda […]

Başa dön