Temel Geometrik Kavramlar ve İspat Biçimleri (Geometri)

Önerme : Doğru veya yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme denir.Önermeler aksiyomlar ve teoremler olmak üzere ikiye ayrılır.

Aksiyom (Postulat) : Doğruluğu ispat edilemeyen veya ispatına gerek duyulmayan ancak doğruluğu kabul edilen önermelere aksiyom yada postulat denir.

Teorem : Doğruluğu ispatlanabilen önermelere teorem denir.

Öklit’in İlk 5 Postulatı ;
1-) Farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer.
2-) Bir doğru parçası sınırsız bir şekilde uzatılabilir.
3-) Merkezi ve yarı çapı verilen bir çember çizilebilir.
4-) Bütün dik açılar eşittir.
5-) Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnız bir tek paralel doğru çizilir.

İspat Biçimleri : Doğruluğu ispatlanmış olan önermelere teorem denir. Bir teoremin ispatını yaparken aksiyomi tanım ve diğer teoremleri kullanıyoruz.

1-) İki Kolonlu İspat : Bu ispat biçiminde ilk sütunda ifadeler 2. sütünda ise gerekçeler yer alır.
2-) Akış Diyagramlı İspat Biçimi :  Bu ispat biçiminde açıklamalar kutuların içine yazılarak oklar yardımıyla yönü belirtilir. Kullanılan özellikler, teoremler, aksiyomlar ve tanımlar kutuların altına yazılır.
3-) Paragraf İspat Biçimi : Bu ispat biçiminde detaylı açıklamalara yer verilir. İspat bitene kadar aşamalar gerekçeleriyle bildirilir.

Temel Geometrik Kavramlar ve İspat Biçimleri (Geometri)

Temel Geometrik Kavramlar ve İspat Biçimleri (Geometri)” hakkında 6 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

six + 16 =

Başa dön