Present Continuous Tense (İngilizce)

We use the Present Continuous Tense for things that are happening now. ( Biz Şimdiki zamanı konuşma anında meydana gelen olayları ifade etmek için kullanırız. )

Exp : Look ! Our little baby is walking. (Bak bizim küçük bebeğimiz yürüyor.)

We use the Present Continuous Tense for temporary situations and actions ( Biz Şimdiki zamanı geçici durum ve eylemleri ifade için kullanırız. )

Exp : I am livigin Bursa these days.

We use the Present Continuous Tense for things that we plan to do in the future ( Şimdiki Zamanı gelecekte yapmyı planladığımız şeyleri ifade etmek için kullanırız.

Exp : I have an appointment. I’m seeing the doctor at tomorrow

Note : We add – ing to verbs in Present Continuous Tense but there are some exceptions

Verbs ending with -e : come – coming

Kelimenin sonu -e ile bitiyorsa -e düşer -ing takısı gelir.

Verbs ending with vowel (a,e,i,u,o) and one consanant (b,c …)

Sit – sitting  run – running

Note : We don’t use some verbs in Present Continuous Tense These are  ( Şimdiki zamanda bazı fiilleri kullanamayız bunlara -ing gelmez) : ( Smell, taste, love, like, hate, want, know, think, seem, oppear …)

Özkan Çelen’ in Anlatımı İle ;

Present Continuous Tense (İngilizce)

Present Continuous Tense (İngilizce)” hakkında 6 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 − two =

Başa dön