Çözünme – Çökelme Dengeleri (Kimya)

Pamukkale Travertenleri çözünme – çökelme tepkimelerinin en güzel
örneğidir. Tencere ve çaydanlıkta, su borularında biriken tortular
çözünme – çökelme tepkimelerinin hayatımıza olumsuz etkilemesine
örnektir.

Çözünme ; Bir maddenin taneciklerinin başka bir maddenin tanecikleri
arasında homojen dağılmasına denir.
Örnek : C12 H22 O11 , CH3OH , C2H5OH , c6H12O6 moleküler çözünür. NaCI , Mg(NO3)2 , HCI , CaCl2, NaOh gibi maddeler iyonik çözünürler.

Çökelme ; İki veya daha fazla çözelti birbiri ile karıştığında az çözünür. bir katı maddenin oluşması ve sıvı fazdan ayrılmasına denir. Çözeltiden ayrılan çözünmemiş katı maddeye çökelti denir. Bir çökeltinin oluşmasıyla sonlanan reaksiyonada çökelme reaksiyonu denir.

Seçimli Çöktürme ; Bir çözeltideki iyonların çözünürlük farkından yararlanarak ayırmak için yapılan çöktürme işlemine denir.

Çözünürlük ; Belli bir sıcaklıkta belirli bir miktar çözücünün  doymuş olması için gerekli olan madde miktarıdır.

Sulu Çözeltiler için ; 1 litre çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısına molar çözünürlük (s ile gösterilir.) denir.

Maddenin Çözünürlüğü ; Maddenin cinsi, sıcaklık, basınç ve ortak iyondan etkilenir.

Doygun Çözelti ; Belirli bir basınçta (gazlar için) birim hacimde maksimum madde çözünmesiyle elde edilen çözeltilere denir.

Doymamış Çözelti ; Aynı (hacim, basınç, sıcaklık) şartlarındaki doymuş çözeltiden daha az miktarda madde bulunduran çözeltilere doymamış çözelti denir.

Aşırı Doymuş Çözeltiler ; Aynı şartlardaki doymuş çözeltiden daha fazla madde bulunduran çözeltilerdir.

İçinde katı madde bulunduran doymuş çözeltiden  şartlar değişmedikçe katı madde miktarının değişmediği bu çözeltilerde dinamik bir denge vardır.
Aşırı doymuş bir çözeltideki aşırı maddeyi çöktürmek için çözeltiye  küçük bir kristalin  eklenmesi işlemine aşılama denir.
Bir çözeltideki çözünmüş bir katının çözeltiden ayrılarak kristaller oluşturma işlemine kristallendirme denir.

Çözünme – Çökelme Dengeleri (Kimya)

Çözünme – Çökelme Dengeleri (Kimya)” hakkında 3 yorum

  1. Kristallendirme: Katı-sıvı homojen karışımlar kristallendirme ile birbirinden ayrıştırılabilmektedir. Tuzlu su, şekerli su gibi. Bu amaçla karışım ısıtıldığında sıvı (su) buharlaşır ve katı (şeker-tuz) kristal şeklinde elde edilir.

    Örnek:Tuzlu suyu buharlaştırarak tuzu elde etme yöntemidir. Hal değişimi fiziksel olduğundan Fiziksel değişimdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × 4 =

Başa dön