Bir Devlet Doğuyor (Osmanlı’nın Kuruluşu) (Tarih)

Osman Bey (1281-1326) (Aşireti devlet yapan adam)

 • 1299 ‘da devletin kuruculuğunu üstlendi.
 • Karacahisar, Yarhisar, Bilecik, İnegöl’ü topraklarına kattı.
 • Koyunhisar Savaşı  : Bizans – Osmanlı arasında oldu. Galibiyet Osmanlıya ait.(Osmanlı – Bizans arasındaki ilk savaştır.)
 • Mudanya’nın Fethi 1321 ‘ de gerçekleşti.
 • İlk Osmanlı parası basılmışltır.

Orhan Gazi (1326 – 1362) ( Bizansa diz çöktüren kahraman)

 • Bursa Fethedildi ve Başkent yapıldı. (1326)
 • Maltepe Savaşı : Bizans ve Osmanlı yeniden karşı karşıyadır.
 • Sebebi ; İznik’in kuşatılması
 • Sonuç : İznik, Gemlik, İzmit Osmanlının eline geçti.
 • Karesioğlları Osmanlıya katıldı. (Osmanlı’nın ilk aldığı beylik)
 • Osmanlı Donanmasının güçlenmesi Karesioğullarıyla gerçekleşti.
 • Ankara Ahilerden alınarak Osmanlı topraklarına katıldı.
 • 1351 yılında Çimpe Kale’si alınmıştır.
 • İlk divan teşkilatı kurulmuştu.
 • İskan siyaseti(Yerleştirme) izlendi.
 • Yaya ve Müsellemden oluşan ordu kuruldu.
 • İlk imarethaneler, medreseler kuruldu.
 • Yapılan bu çalışmalarla beylikten devlete geçiş sağlanmıştır.

I. Murat (1362 – 1389) (Haçlıları yola getiren şehit)

 • Germiyanoğulları Beyliği çeyiz olarak alınmıştır.
 • Hamitoğulları Beyliğinden Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Yalvaç, Karaağaç alınmıştır.
 • Karamanoğulları beyliği alınmıştır.
 • Bizans ve Bulgar kuvvetleri  – Osmanlı arasında Sazlıdere Savaşı yapılmıştır. (İlk haçlı yenilgisi) (1364)
 • Sırplar – Osmanlı arasında Çirmen Savaşı yapılmıştır. Sonucunda Makedonya yolu Osmanlı’ya açılmıştır.
 • (1371)
 • I. Kosova Savaşı Osmanlı Devleti – Haçlılar arasında yapılmıştır.
 • Anadolu beyliklerinden alınan yardımla Osmanlı galip geldi.
 • Devşirme sistemi uygulanmıştır.
 • Pençik sistemi uygulanmaya başlandı.
 • Yeniçeri ocağını kurdu.
 • Tımar sistemini kurarak uygulamaya başladı.
 • Sadrazam, vezirlik, kazaaskerlik benzeri makamları oluşturarak devlet divanının gelişmesini sağladı.

I.Bayezid (Yıldırım Bayezid) (Niğbolu Kahramanı) (1389 – 1402)

 • Saruhan, Menteşe, Germiyanoğulları, Aydınoğulları bünyesine kattı.
 • Anadolu Beyler Beyliğini (Anadolu Eyaletini) kurdu.
 • Hamitoğulları ve Candaroğulları, Kastamonu şubesini ortadan kaldırır.
 • Niğbolu savaşı sonrası ilk kez Anadolu Türk birliği kuruldu.
 • İstanbul’u ilk kuşatan padişah olarak bilinir. Boğazları kontrol altına almak amaçlı Anadolu Hisarını yaptırdı.
 • I. Bayezid Eflak beyini vergiye bağlamıştır. Bulgarlar üzerine sefer yaparak Selanik’i almıştır. (1394)
 • Niğbolu Savaşı : Hacçlı – Osmanlı arasında galibiyet Osmanlıya aittir.
 • Mısır Halifesi Yıldırım’a “Sultan-ı İklim-i Rum” ünvanını verdi.
 • Ankara Savaşı : Timur Devleti ile Osmanlı arasında yapılmıştır.
 • Osmanlı Devleti’nin savaşı kaybettiği savaşın sonucunda ;
 • Anadolu’da Türk Beylikleri bağımsızlıklarını ilan etti.
 • Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi geçirdi.
 • Osmanlı’nın balkanlarda ilerleyişi durdu.
 • Fetret Devri :Yıldırım’ın oğulları arasında 11 yıl boyunca taht mücadeleleri başlamıştır.

Mehmet Çelebi (I.Mehmet) (1413-1421) (Osmanlı’yı Yeniden Kuran Padişah)

 • Beyliklerle mücadele etmiş ve Anadolu’da Padişah hakimiyeti kurmaya çalışmıştır.
 • Osmanlı ve Venedikler arasında yapılan ilk savaşı Osmanlılar kazanmıştır.(İlk deniz savaşı) 

İç İsyanlar

 • Şeyh-Bedrettin İsyanı : İslam bilim dünyasının hemen hemen bir çok yerini gezmiş bir bilgindir. Görüşleri Osmanlı İslam anlayışına uymuyordu.
 • Dini nitelikli çıkmış bir isyandır.
 •  Mustafa Çelebi İsyanı : Mehmet Çelebinin kardeşi Mustafa Çelebi tarafından çıkarılmış bir isyandır. Siyasi nitelikli bir isyan.

II.Murat (1421 – 1451)

İç İsyanlar
Mustafa Çelebi İsyanı :

 • Siyasi nitelikli bir isyandır.
 •  II.Murat döneminde devam eden bir isyandır.
 • Mustafa Çelebinnin bizansa sığınmasıyla bir iç sorunken bir dış sorun haline geldi.

Küçük Mustafa İsyanı :

 • II. Muratın kardeşi Mustafa Çelebi’nin çıkarttığı isyandır.
 • Candaroğulları, Hamitoğulları, Menteşeoğulları, Germiyanoğulları beyliği alınmıştır.

 Edirne Segedin Antlaşması

 • Bu antlaşma ile Bulgaristan Osmanlı toprağına katıldı.
 • Sırbistan bağımsız olacak ama Osmanlı’ya vergi ödeyecek.

Varna Savaşı

 • Haçlı ile Osmanlı arasında galip Osmanlı
 • Sonucunda; Balkanlarda sağlam bir hakimiyet kuruldu.
 • Yunanistan Osmanlı yönetiminde

II.Kosova antlaşması

 • Haçlılar ve Osmanlı arasında oldu.
 • Galibiyer Osmanlıya aittir.
 • Artık Osmanlı Balkanlara kesin olarak yerleşti.
Osmanlı Kuruluş Döneminde Anadolu ve Balkanlar (1355)
Bir Devlet Doğuyor (Osmanlı’nın Kuruluşu) (Tarih)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 + 1 =

Başa dön