Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler Özellikleri (Edebiyat

Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler Özellikleri

1-) Öğretici Metinler bu dönemde büyük ilerlemeler kaydetmiş deneme, makale, gezi yazısı, hatıra, fıkra, eleştiri alanalarında önemli eserler verilmiştir.

2-) Bilgi verme, düşündürme, açıklama amaçlanmış metnin yapısı, dil ve anlatımı, kullanılan motifler, bu amaçlara göre belirlenmiştir.

3-) Kurtuluş Savaş’ından yeni çıkmış olan ülkenin Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda büyük bir kalkınmaya girişmesi sonunda millete ve kültürüne yönelmiş anadolu ve anadolu insanı konu edilmiştir.

4-) Öğretici metinlerde günlük konuşma dilindeki Türkçe sözcükler halk söyleyişlerindeki tamlamalar kullanılır. Arapça ve Farsça sözcüklere fazla yer verilmez.

5-) Bu dönem yazarları öğretici metinlerde terim ve kavramları gündelik hayata ait sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak edebi bakımdan güçlü bir anlatıma ulaşmayı amaçlar.

6-) Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı Öğretici metinlerinde yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması açık sade bir dilin kullanılması daha fazla okura ulaşılmasını sağlamıştır.

Deneme Özellikleri :

1-) Yazarın kendi isteğiyle seçtiği herhangi bir konuyla ilgili görüşlerini serbestçe ifade ettiği yazılardır.

2-) Denemede anlatılanların ispatlanması zorunlu değildir.

3-) Denemede yazar kendisiyle konuşmuş gibi yazar.

4-) Bilgi vermek amacı güdülmez, okuyucuyu düşünmeye yönlendirmek esas amaçtır.

5-) Dünya edebiyatında bazı ünlü deneme yazarları ; Montaigne, Bacon, Allain
Türk edebiyatında bazı ünlü deneme yazarları ; Ahmet Haşim, Nurullah Ataç, Mehmet Kaplan, Suut Kemal Yetkin

Makale Özellikleri :

1-) Bir konuda bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceleri öne sürmek ya da bir tezi savunmak için yazılan yazılardır.

2-) Her konuda yazılabilir.

3-) Anlatım yalın ve yoğundur. Nesnel bir nitelik taşır.

4-) Makalede ileri sürülen görüşler ispatlanmalıdır

5-) Türk Edebiyatındaki ilk makale örneği Şinasi’ nin Tercuman-ı Ahval Mukaddimesi dir. Namık Kemal, Ziya Gökalp vs.

Gezi Yazısı (Seyehatname) Özellikleri :

1-) Gezip görülen yerlerin özelliklerinin anlatıldığı yazılardır.

2-) Yazar, gezdiği yerin coğrafyası tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel ve ekonomik durumu hakkında bilgi verir.

3-) Hukuk, Folklor, sosyoloji gibi bilim dalları açısından önemli bir kaynaktır. Marco Polo, İbni Batuta, Evliya Çelebi, Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim, Reşat Nuri öenmli isimlerdir.

Hatıra (Anı) Özellikleri :

1-) Yazarın yaşadığı ya da tanık olduğu olayları anlattığı yazı türüdür.

2-) Anı yazarı olayları kedndi düşüncesine göre yazıya aktarır ama gerçeklerden uzaklaşmaz.

3-) Yaşanan olayın üzerinden biraz zaman geçtikten sonra yazı yazılabilir.

Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler Özellikleri (Edebiyat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eleven − 4 =

Başa dön