Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912) (Edebiyat)

1909 yılında bir bildiri yayınlayarak edebiyat sahnesine çıkan bir topluluktur, ilk topluluktur. Bu bildiride sanatçılar edebiyatla ilgili görüşlerini şöyle açıklamışlardır.

 1. Sanat şahsi ve muhteremdir.
 2. Halkımıza batı edebiyatını tanıtmak öğretmek gerekir.
 3. Edebiyat toplumun hizmetine sunulmalıdır.
 4. Düşünce ve Edebiyat konularında konferanslar düzenlenmelidir.

Fecri Ati topluluğunun en önemli sanatçıları Ahmet Haşim, Tahsin Nahit ve Emin Bülent Serdaroğlu

Topluluk Servet-i Fünun edebiyatına tepki olarak kurulmuştur. Servet-i Fünuncuların edebiyatta bir ilerleme kaydedemediğini savunan Fecr-i Ati Grubu Servet-i Fünuncuları taklit etmekten öteye geçemedi ve kısa sürede dağıldı.

Fecr-i Ati Beyannamesine İmza Atanlar

 • Ahmet Haşim
 • Ahmet Samim
 • Emin Bülent Serdaroğlu
 • Emin Lami
 • Tahsin Nahit
 • Celal Sahir Erozan
 • Doktor Cemil Süleyman
 • Hamdullah Suphi Tanrıöver
 • Refik Halit Karay
 • Şahabettin Süleyman
 • Abdülhak Hayri
 • İzzet Melih Devrim
 • Ali Canip Yöntem
 • Ali Süha Delibaşı
 • Faik Ali Ozansoy
 • Fazıl Ahmet Aykaç
 • Mehmet Behçet Yazar
 • Mehmet Rüştü
 • Mehmet Fuat Köprülü
 • Müfit Ratip
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • İbrahim Alaattin

Milli edebiyatın başlamasıyla Hamdullah Suphi, Ali Canip ve Celal Sahir bu harekete katılmalarıyla Topluluk 1912 yılında dağılmıştır. Yalnızca Ahmet Haşim Fecr-i Ati’ nin temel ilkelerine bağlı kalmış diğer bir çok isim Milli edebiyat döneminde varlıklarını devam ettirmişlerdir. ( Ali Canip Yöntem, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Celal Sahir Erozan, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Şahabettin Süleyman gibi isimler.)

Ahmet Haşim

İlk şiirlerinde Abdülhak Hamit, Cenap Şahabettin, özellikle de Tevfik Fikret’ in etkileri görülür.

 • Haşim’ e göre şairin dili düz yazı gibi anlaşılmak için değil hissedilmek için yaratılmış, müzik ile söz arasında sözden çok müziğe yakın bir dildir.
 • Sembolizm akımının edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir.
 • Kelimeler arasında ses ahenkine başarılı bir şekilde yakalamıştır. Ona göre şiir, anlamın ve seslerin uyumundan doğar.
 • Şaire göre şiiirlerde açıklık ve fikir şiir anlamını okuyucudan almalıdır. Okuyucu kendi gücü oranında yorum yapmalıdır.
 • Serbest Müstezat türünü kullanılmıştır.
 • Sanatçı toplumsal sorunlara ilgisizdir.
 • Şiirlerinin konusu hüzün, yalnızlık, aşk, ölüm gibi bireysel konular oluşturur.
 • Şiirlerinde duygusallığa anlam derinliğine ve kapalılığına önem veren sanatçı düz yazılarında daha açık ve anlaşılır bir üslupla karşımıza çıkar.
 • Şiirlerinde akşam, gün batımı, alacakaranlık kavramlarına büyük önem verir. Ona göre gündüzler bütün çirkinlikleri ve inciten gerçekleri ortaya çıkarır. Akşam ve gece herşeyi kapatan örten şeylerdir.

Eserleri;

 • Şiirleri; Göl Saatleri, Piyale
 • Gezi Yazısı; Frankfurt Seyahatnamesi
 • Fıkraları; Bize göre, Gurabahane-i Laklakan
Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912) (Edebiyat)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

six − 1 =

Başa dön