Milli Edebiyat Dönemi Roman Tema Özellikleri (Edebiyat)

Dönemin siyasi sosyal olayları Romanın temasını bireysellikten kurtarmış toplumsal temaların işlenmesini sağlamıştır.

Osmanlı-Rus Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, 1.Dünya Savaşı, Osmanlı’ yı zor durumda bırakmıştır. Anadolu bu savaşlardan olumsuz yönde etkilenmiştir. Ülkenin Avrupa karşısındaki ezikliğine politikayla ilgilenen herkes, çözüm üretmeye çalışmıştır. Tanzimatın İlanı, 1. ve 2. Meşrutiyet bu oluşumların bir sonucudur. Daha sonra ülke yönetimini İttihat ve Terakki ele geçirmiş ve siyasi kavgalarla ülke daha büyük sıkıntılar yaşamıştır.

Bu gelişmelere bağlı olarak romanlardaki temalar sosyal nitelik kazanmıştır.

Romanlardaki Temalar : Siyasi Kavgalar, Türkçülük, kuşaklar arası çatışma, geri kalmışlık, eğitimsizlik, cehalet, yoksulluk, vb….

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.