Hayvanlarda Sindirim Sistemi (Biyoloji)

Hayvanlarda Sindirim Sistemi

Hayvanlarda sindirim enzimlerinin kendi hücre ve dokularının sindirme riskini azaltması için özelleşmiş kısımlar geliştirilmiştir. Bu durumlara sindirim sistemi denmiştir.

Hayvanlarda Sindirim Sistemi

Sünger, sölenter ve yassı solucanlarda sindirim sistemi ağız ve anüs görevi gören tek açıklıkla gerçekleşir. (Hücre dışı Sindirim)

Böceklerde ön bağırsak, orta bağırsak ve arka bağırsak olmak üzere üç bölüm vardır.

Ön bağırsak ; Ağız, yemek borusu ve kursaktan oluşur.

Orta bağırsak ; Mide, sindirim bezleri, sindirilen besinlerin büyük bir kısmı gastrit çekumlarla emilir. Emilmeyen kısmı arka bağırsağa gönderilir.

Arka Bağırsak ; Atıkların atıldığı anüs bulunur.

Omurgalı Hayvanlarda Sindirim Sistemi

Kuşlarda ; diş bulunmaz, ağız gaga şeklindedir. Ağızdan alınan besin yutak yemek borusu, kursak, mide, taşlık, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten dışarıya atılır.

Not : Kuşlarda mide öz suyu ile kimyasal sindirim başlar. Taşlıkta mekanik sindirim devam eder. İnce bağırsağa gelince karaciğerden salgılanan öt sıvısı ile mekanik sindirim, pankreas ve ince bağırsaktan salgılanan enzimlerle kimyasal sindirim gerçekleşir.

Memelilerde beslenme şekilleri üçe ayrılır ; Karnivor(Etçil), Herbivor(Otçul), Omnivor(Hem etçil hem otçul).

Herbivorda dişler koparmaya uygun biçimdedir. Genellikle köpek dişleri yoktur. Azı dişleri gelişmiş olur, girinti çıkıntılar taşır. Kesici dişler otları koparmaya uygundur.

Karnivorlar çiğnemeye olmayan uygun olmayan sivri uçlu dişler taşırlar. Köpek dişleri gelişmiştir.

Omvivorlarda ısırma için kesici dişler, öğütmek için azı dişleri, parçalamak için köpek dişleri bulunur.

Otçullarda ağız, yemek borusu, işkembe, börkenekte geçici olarak depolanır. Selüloz sindirici bakteriler sayesinde burada selüloz sindirilir. Besinler tekrar ağıza gelir, çiğnenir.(Geviş getirme) tekrar yutulur. Kırkbayır, şirdene gönderilir. Kırkbayırda besinlerdeki suyun büyük bir kısmı emilir. Şirdende kimyasal sindirim yapılır. Sindirim ince bağırsakta devam eder ve besinlerin emilimi burada gerçekleşir.

Hayvanlarda Sindirim Sistemi (Biyoloji)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × two =

Başa dön