Tanzimat Dönemindeki İlkler (Edebiyat)

İlk Gazeteler

  • A-) Takvim-i Vekayi (1831) : İlk resmi Türk gazetesidir.
  • B-) Ceride-i Havadis (1840) : İlk yarı resmi Türk gazetesidir.
  • C-) Tercuman-ı Ahval (1860) : İbrahim Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan ilk Türk gazetesidir.
  • D-) Tasvir-i Efkar :(1862) : Bu gazeteyi Şinasi yalnız çıkarmış, yurt dışına çıkmak zorunda kalınca Namık Kemal’ e devretmiştir.

İlk Çeviri Roman : 1859′ da “Telemak” adlı eseri, Yusuf Kamil Paşa, Fenolon’ dan çevirmiştir.

Edebiyatımızda İlk Roman : Şemsettin Sami tarafından 1872′ de yayımlanan “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

İlk Edebi Roman : Namık Kemal tarafından 1876′ da yazılan “İntibah”

İlk Realist Roman : Recaizade Mahmut Ekrem

İlk Realist Roman : Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem

İlk Psikolojik Roman : Eylül, Mehmet Rauf

İlk Tarihi Roman : Cezmi, Namık Kemal

İlk Kadın Romancı : Fatma Aliye

İlk Tiyatro : Şinasi’ nin Şair Evlenmesidir.

İlk Mizah Gazetesi : Diyojen (Namık Kemal)

Matbaada Basılan İlk Kitap : Vankulu Lügati

İlk Edebi Topluluk : Servet-i Fünun

İlk Mülakat : Rüya, Ziya Paşa

İlk Makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Şinasi

İlk Fıkra Yazarı : Ahmet Rasim

İlk Kez Noktalama İşareti Kullanılan Eser : Tercüman-ı Ahval, Şinasi

İlk Şiir Çevirisi : Tercüme-i Manzume, Şinasi

İlk Deneme : Ahmet Haşim, Nurullah Ataç, Sabahattin Fethi Naci, Asım Bezirci

İlk Anı : Defter-i Amal, Ziya Paşa

İlk Oynanan Tiyatro : Vatan Yahut Silistre, Ziya Paşa

  • Aruzla Yazılan İlk Manzum Tiyatro : Eşber (Abdülhak Hamit)
  • Heceyle Yazılan İlk Manzum Tiyatro : Nesteren (Abdülhak Hamit)

İlk Natüralist Roman : Zehra, Nabizade Nazım

İlk Öykü : Letaif-i Rivayet, A.Mithat Efendi

İlk Gerçekçi Öykü : Küçük Şeyler, Sami Paşazade Sezai

İlk Tezkire : Mecalis ün Nefai, Ali Şir Nevai

İlk Eleştiri : Tahribi Harabat, Namık Kemal

Köy Hayatını Anlatan İlk Roman : Nabizade Nazım, Karabibik

İlk Defa Hece ile Yazılan Çocuk Şiirleri : Tevfik Fikret, Şermin

Tanzimat Dönemindeki İlkler (Edebiyat)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 − three =

Başa dön