Aylar: Ekim 2020

Siyaset Felsefesi (Felsefe)

Siyaset Bilimi : Var olan siyasal sistemi ve işleyişini inceler. Örneğin parlamentoların işleyişi gibi Siyaset Felsefesi : Olması gereken ideal düzeni işler. Örneğin daha iyi bir yönetim kurulabilir mi, eşitlik, adalet, sağlanabilir mi ? Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları Devlet : En büyük örgütlenme, organizasyon. Hak : İzin verilmiş olan, yasaklanmış olan. Hukuk : İlişkileri düzenleyen, […]

Ahlak Felsefesi (Felsefe)

Belirli bir toplumda belirli bir zamanda yaşanan toplumca beğeni toplayan davranış ve değerler bütünüdür. Etik : Ahlaktaki sorunları inceleyen genel kavram. Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları İyi : Ahlaki olarak yapılması gerekenler. Kötü : Ahlaki olarak yapılmaması gerekenler. Özgürlük: Ahlaki eylemde bulunurken bireyin kendi kendine karar verebilme yetisidir. Sorumluluk : Bireyin ahlaki eylemde bulunduktan sonra olacakları […]

Canlıların Temel Bileşenleri (Biyoloji)

                           Canlıların Temel Bileşenleri   İnorganik Bileşikler                                                       Organik Bileşikler – Su                                       […]

Realizim, Natüralizm, Parnasizm, Sembolizim (Edebiyat)

Realizm 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur. Olguculuğun etkisi altında hayali ve duyguyu yenme akımıdır. Hayal ve duygu atılınca yapılması gerekeni gözlem, araştırma, inceleme gibi bilim yöntemlerine önem vermektedir. Realizmin Temel Özellikleri Gözleme ve belgelere dayanır. Konular gerçek yaşamdan alınır; olaylar, kişiler, çevre, günlük hayatta rastlanan ya da rastlanma olasılığı bulunan olay, kişi […]

Başa dön