Lise Notları

Ahlaki Eylemin Kaynağı Nelerdir ? (Felsefe)

Ahlaki özgürlük mümkün müdür ?

Evrensel ahlak var mıdır ?

1-) Evrensel Ahlak Yoktur Diyenler

2 ) Evrensel Ahlakın Varlığını Kabul Edenler

1-) Subjektif Temelde Ahlaki Kabul Edenler

Dini bir temel ya da görüş ve fikre dayanmayan insanın yapıp etmelerinden, doğan ahlak, John Stuart Mill ve Henri Bergson‘ un ahlak anlayaşıdır.

2-) Objektif Temelde Ahlakı Kabul Edenler

Ahlakın temeli din ya da büyük fikir yada görüştür.

Exit mobile version