Lise Notları

Realizim, Natüralizm, Parnasizm, Sembolizim (Edebiyat)

Realizm

19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur. Olguculuğun etkisi altında hayali ve duyguyu yenme akımıdır. Hayal ve duygu atılınca yapılması gerekeni gözlem, araştırma, inceleme gibi bilim yöntemlerine önem vermektedir.

Realizmin Temel Özellikleri

Natüralizm

Natüralizm, gözlemle birlikte deneyi de uygulayan edebiyat akımıdır. En önemli bilimsel dayanağı determinizm (gerekircilik) dir. Bilimsel araştırmalarda gerekircilik ve kuşku, sonuca ulaşmak için en önde gelen yöntemlerdir.

Determinizm, “Doğada her olayın bir nedeni vardır, aynı nedenler, aynı koşullarda aynı sonucu doğurur.” yargısına dayanır. Natüralizm, realizme tepki değildir; realizmin aşırıya götürülmüş biçimi sayılabilir.

Natüralizmin Temel Özellikleri

Parnasizm

Romantizme tepki olarak doğan parnasizme, şiirde duygusallığa karşı çıkmış “şiirde gerçekçilik” denebilecek bir anlayışı benimsemiştir.

Parnasizm Temel Özellikleri

Sembolizm (Simgecilik)

Realizme ve parnasizme tepki olarak doğan edebiyat akımıdır. Kaynağını, pozitivizm ve determinizme karşı “Dünya bir tasarımdır, bir hayalden ibarettir.” yolundaki idealist felsefeden alır. 1885 – 1902 yılları arasında geçerliliğini koruyan sembolizm, sözcüklerin musikisi ve sembollerin yardımıyla duyguların en ince ayrıntılarına kadar inmeye çalışan edebi akım özelliği gösterir.

Sembolizmin Temel Özellikleri

Exit mobile version