Siyaset Felsefesi (Felsefe)

Siyaset Bilimi : Var olan siyasal sistemi ve işleyişini inceler. Örneğin parlamentoların işleyişi gibi

Siyaset Felsefesi : Olması gereken ideal düzeni işler. Örneğin daha iyi bir yönetim kurulabilir mi, eşitlik, adalet, sağlanabilir mi ?

Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları

 • Devlet : En büyük örgütlenme, organizasyon.
 • Hak : İzin verilmiş olan, yasaklanmış olan.
 • Hukuk : İlişkileri düzenleyen, yaptıran, gücü olan kurallar.
 • Birey : Bilinmeyen tek varlık.
 • Toplum : Bireylerin ortak amaçları ve gereksinimlerini karşılamak için oluşturduğu bütün.
 • Yasa : Uyulması gereken kurallar.
 • Özgürlük : Baskının ve zorlamanın olmayışı.
 • Adalet : Hakimiyet
 • Eşitlik : Herkesin eşit olması.
 • Meşrutiyet : Yasaya ve hukuka uygun olan meşruyet.
 • Bürokrasi : Devlet kadrolarında maaş karşılığı çalışan üst düzey memur ve teknik elemanların hiyerarşik bir şekilde oluşturduğu sistemin adıdır.
 • Sivil Toplum : Kendi çıkarlarını ve amaçlarını gerçekleştirmek için, devlet dışında örgütlenmiş gruplar.

Siyaset Felsefesinin Temel Soruları

 • Bir yönetim ya da devlet zorunlu mudur ?
 • Karmaşanın önlenmesi, düzenin sağlanması için devlet gerekli midir ?
 • İktidarlar kaynağını nereden alırlar ?
 • Platon ve Aristo’ ya göre devlet insanlarının amaçlarını gerçekleştirmeleri ve korunmaları için bir amaçtır.
 • Ortaçağda (14.yy-15.yy) devlet kaynağını dinden alır.
 • Diğer yaklaşım devlet insanların ortak iradelerin ürünü olan bir yapılanmadır. İnsanın kurdu (İnsan insanın kurdudur.) olduğu için devlete ihtiyaç vardır. (Thomas Hobbes, John Locke)
 • Yeni çağda devlet insanlar arasında yapılan toplumsal bir sözleşme olarak algılanır. Devlet çoğunluğun iradesini temsil eder. Bu yüzden demokratiktir. (Jean-Jacques Rousseau)
 • Marx’ a göre devlet toplumdaki egemen sınıfın (burjuvazimin) çıkarına hizmet eden Kapitalist bir kurumdur.

Egemenliğin Kullanılış Tarzı Nasıl Alınır ?

Geleneksel Egemenlik : Geleneklerin hakim olduğu iktidarın babadan oğula geçtiği otoritedir. Krallık gibi, değişim yavaştır.

Karizmatik Egemenlik : Tanrı vergisi bir etkileyiciliğe sahip kişinin iktidarı ele geçirmesi (Hitler gibi)

Rasyonel ya da Hukuki (Demokratik) Otorite : Seçimlerle ve hukuk kurallarıyla iktidarlar ele geçirilir.

Siyaset Felsefesi (Felsefe)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × two =

Başa dön