Lise Notları

Siyaset Felsefesi (Felsefe)

Siyaset Bilimi : Var olan siyasal sistemi ve işleyişini inceler. Örneğin parlamentoların işleyişi gibi

Siyaset Felsefesi : Olması gereken ideal düzeni işler. Örneğin daha iyi bir yönetim kurulabilir mi, eşitlik, adalet, sağlanabilir mi ?

Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları

Siyaset Felsefesinin Temel Soruları

Egemenliğin Kullanılış Tarzı Nasıl Alınır ?

Geleneksel Egemenlik : Geleneklerin hakim olduğu iktidarın babadan oğula geçtiği otoritedir. Krallık gibi, değişim yavaştır.

Karizmatik Egemenlik : Tanrı vergisi bir etkileyiciliğe sahip kişinin iktidarı ele geçirmesi (Hitler gibi)

Rasyonel ya da Hukuki (Demokratik) Otorite : Seçimlerle ve hukuk kurallarıyla iktidarlar ele geçirilir.

Exit mobile version