Yazar: Furkan INAL

Ahlak Felsefesi (Felsefe)

Belirli bir toplumda belirli bir zamanda yaşanan toplumca beğeni toplayan davranış ve değerler bütünüdür. Etik : Ahlaktaki sorunları inceleyen genel kavram. Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları İyi : Ahlaki olarak yapılması gerekenler. Kötü : Ahlaki olarak yapılmaması gerekenler. Özgürlük: Ahlaki eylemde bulunurken bireyin kendi kendine karar verebilme yetisidir. Sorumluluk : Bireyin ahlaki eylemde bulunduktan sonra olacakları […]

İnsanda Sinir Sistemi (Biyoloji)

Merkezi sinir sistemi ikiye ayrılır. Bunlardan biri beyin biri de omuriliktir. Beyini parçalar bölerek incelersek. Beyin : Ön beyin, orta beyin, arka beyin. Ön beyin : Uç beyin, ara beyin Arka beyin : Omurilik soğanı, beyincik Ara beyin : Talamus, hipotalamus, hipofiz Çevresel sinir sistemi, somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olarak ikiye ayrılır. […]

Canlıların Temel Bileşenleri (Biyoloji)

                           Canlıların Temel Bileşenleri   İnorganik Bileşikler                                                       Organik Bileşikler – Su                                       […]

Realizim, Natüralizm, Parnasizm, Sembolizim (Edebiyat)

Realizm 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur. Olguculuğun etkisi altında hayali ve duyguyu yenme akımıdır. Hayal ve duygu atılınca yapılması gerekeni gözlem, araştırma, inceleme gibi bilim yöntemlerine önem vermektedir. Realizmin Temel Özellikleri Gözleme ve belgelere dayanır. Konular gerçek yaşamdan alınır; olaylar, kişiler, çevre, günlük hayatta rastlanan ya da rastlanma olasılığı bulunan olay, kişi […]

Boşaltım (Biyoloji)

Canlılar vücutlarındaki fazla suyu, zararlı maddeleri fazla metabolik ürünleri solunumda açığa çıkan karbondioksiti hücrelerden ve doku sıvısından uzaklaştırır. Bu olaya boşaltım denir. Boşaltımı gerçekleştiren organ ve yapıların tümüne üriner sistem denir. Canlılar ne için boşaltım yapar ? Canlıların normal yaşamlarını sürdürebilmesi için dengeli ve kararlı iç ortama (homeostasi) sahip olması gerekir. Bu yüzden boşaltım yapar. […]

Başa dön