Dil ve Anlatım

Sıfatlar (Dil ve Anlatım)

Sıfatlar Bir ismin önüne gelerek o adı niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat (ön ad) denir. Sıfatlar kendi arasında Niteleme Sıfatları ve Belirtme Sıfatları olmak üzere iki ana gruba ayrılır.   Niteleme Sıfatları Bir adın önüne gelerek o adın durumunu, rengini, biçmini, kısaca nasıl ve nice olduğunu belirten ön adlara (sıfatlara) Niteleme Sıfatları adı verilir. […]

Fiil Çatısı (Dil ve Anlatım)

Fiil Çatısı Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir. Bundan hareketle, yüklemin, isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının anlamayacağını söyleyebiliriz. Çatı ; yüklemin nesne ve özneyle ilgisi olduğundan, sorularda karşımıza çoğu kez, nesne-yüklem ve özne-yüklem ilişkisi olarak çıkar. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim. Nesne – Yüklem İlişkisi Fiiller nesne […]

Ünsüz Değişimi / Yumuşaması (Dil ve Anlatım)

Sonunda “p, ç, t, k” sert ünsüzleri bulunan kelimeler ünlüylebaşlayan bir ek aldığı zaman sonlarındaki sert ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g/ğ” olur. ilaç-ı / ilacı kitap-ı / kitabı git-en / giden renk-i / rengi yürek-i / yüreği dert-i / derdi *Bazı tek heceli kelimelerin bir kısmı bu kurala uymaz: tek-il / tekil saç-a /saça […]

Ünsüz Benzeşmesi / Sertleşmesi (Dil ve Anlatım)

Dilimizde ünsüzler sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır. Sert ünsüzler f, s, t, k, ç, ş, h, p, harfleridir. (Ezberlemesi kolay olsun diye fıstıkçışahap diyerek şifreleyebilirsiniz.) Bunların dışında kalanlar ise yumuşak ünsüzlerdir. Bir sözcük sert bir ünsüzle biter ve o sözcüğe c, d, g ünsüzleriyle başlayan bi ek gelirse bu durumda ekin başındaki […]

Haber Yazıları (Dil ve Anlatım)

İnsanlar kendi duygu ve düşüncelerini, tecrübelerini, tanık oldukları olaylar hakkındaki bilgi ve gözlemlerini, başkalarına akarmak ve haberdar etmek isterler. Haber yazılarıda bu ihiyaçtan doğmuş metinlerdir. Bu metinlerin yer aldığı yayın türüne gazete adı verilir. Bir gazetenin haber merkezine 4 kaynaktan veri akışı olur. Gazetenin kendi muhabirinden, resmi kanallardan, haber ajanslarından ve diğer medya kuruluşlarından bir […]

Başa dön