Edebiyat

Realizim, Natüralizm, Parnasizm, Sembolizim (Edebiyat)

Realizm 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur. Olguculuğun etkisi altında hayali ve duyguyu yenme akımıdır. Hayal ve duygu atılınca yapılması gerekeni gözlem, araştırma, inceleme gibi bilim yöntemlerine önem vermektedir. Realizmin Temel Özellikleri Gözleme ve belgelere dayanır. Konular gerçek yaşamdan alınır; olaylar, kişiler, çevre, günlük hayatta rastlanan ya da rastlanma olasılığı bulunan olay, kişi […]

Beş hececiler (Edebiyat)

Şiire birinci dünya savaşı ve milli mücadele yılları başlayan mütareke yıllarında şöhret kazanan beş hececiler Anadolu’ yu ve vasat insan tipini şiire soktular. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik işledikleri başlıca konulardır. Hecenin bu beş şairi Milli Edebiyat Akımından etkilenmiş ve aruzu bırakarak heceye yönelmişlerdir. Özellikle Ziya Gökalp’ ten etkilenerek eserler vermişlerdir Genel Özellikleri […]

Milli Edebiyat ve Zevk Anlayışını Sürdüren Şiir (Edebiyat)

Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır. Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler. Memleketçi bir şiir anlayışı hakimdir. Milli Edebiyat ve Zevk Anlayışını Sürdüren Şiirin Genel Özellikleri Kurtuluş savaşının etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir. Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk Diline büyük önem verilmiştir. Yabancı […]

Tanzimat Dönemindeki İlkler (Edebiyat)

İlk Gazeteler A-) Takvim-i Vekayi (1831) : İlk resmi Türk gazetesidir. B-) Ceride-i Havadis (1840) : İlk yarı resmi Türk gazetesidir. C-) Tercuman-ı Ahval (1860) : İbrahim Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan ilk Türk gazetesidir. D-) Tasvir-i Efkar :(1862) : Bu gazeteyi Şinasi yalnız çıkarmış, yurt dışına çıkmak zorunda kalınca Namık Kemal’ e devretmiştir. […]

Tanzimat Şiirinin Özellikleri (Edebiyat)

1. dönem ve 2. dönem şairleri divan şiiri geleneğine bağlı kalmıştır. 1. dönem sanatçıları sanat toplum içindir, 2. dönem sanatçıları sanat sanat içindir ilkesini benimsemiştir. 1. dönem şairleri dilde sadeleşmeyi savunmuşlar ama uygulayamamışlardır. 2. dönem şairleri dili daha ağır kullanmıştır. Şinasi 1826 – 1871 yılları arasında yaşamıştır. Tanzimat Edebiyatı’ nın kurucularındandır, öncülerindendir. Bir çok alanda […]

Başa dön