Fizik

Enerji Kaynakları (Fizik)

Yenilenebilir Enerji Çeşitleri Tabiatta 2 çeşitte enerji vardır. Bunlar yenilenebilir enerji ve onun kaynakları kendileri tükenmeden güç ürettikleri için yenilenebilir enerji kaynakları denir. Bunlar ;  Hidro Elektrik Enerjisi : Suyun  akış hızından elde edilen enerjidir. Jeotermal Enerji : Yer kabuğunun derinlerinden çıkan sıcak su, gaz ve buhardan oluşan enerjidir. Rüzgar Enerjisi : Rüzgar, yüksek basınç […]

Ortalama Değer , Ortalama Sapma , Yüzde Hata (Fizik)

Ortalama Değer (OD)  Bir büyüklüğü ölçülen değerlerinin toplamının ölçme sayısına bölümüne denir.  Örnek ;             1. Sayı : 80             2. Sayı : 90                    80+90+60+70    =   300   =  75             3. Sayı : 60                               4                     4             4. Sayı : 70  Formül :                 OD […]

Fizikte Modelleme (Fizik)

Fizik olaylarının daha kolay ve iyi anlayabilmek fizik olayları modellenerek açıklanır. Modelleme yapılırken bilinmeyen ve yeterince anlaşılmayan olguya hedef, bilinen ve anlaşılan olguya ise kaynak denir. Var olan kaynaklardan hareketle bilinmeyen bir hedefi basit ve anlaşılır bir hale getirmek için yapılan işlemler bütününe modelleme, modelleme sonucu çıkan ürüne model denir. Fizikteki Bazı Modeller Işığın dalga […]

Bilim Adamının 7 Özelliği (Fizik)

Bilim Adamının 7 Özelliği Meraklıdır. İyi bir gözlemcidir. Sabırlıdır. Tarafsızdır. Otoriteye bağlı kalmaz.  Değişimlere alışıktır. Eleştiri yapar, ve eleştiriye açıktır. Problem ile ilgili yöntem ve matertelleri en iyi şekilde kullanma yeteneğine sahiptir.

Başa dön