Dünya ve Uzay (Coğrafya)

19 Ocak 2020 Furkan INAL 0

Evrenin Oluşumu 1.Görüş : Evren sonsuzdan beri var olmuştur ve sonsuza kadar şu anki haliyle var olacaktır. (Newton) 2. Görüş : Evrenin bir başlangıcı vardır […]

Sıfatlar (Dil ve Anlatım)

9 Eylül 2018 Furkan INAL 0

Sıfatlar Bir ismin önüne gelerek o adı niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat (ön ad) denir. Sıfatlar kendi arasında Niteleme Sıfatları ve Belirtme Sıfatları olmak […]

Görsel Yok

Fiil Çatısı (Dil ve Anlatım)

22 Ağustos 2018 Furkan INAL 0

Fiil Çatısı Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir. Bundan hareketle, yüklemin, isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının anlamayacağını […]