boşaltım

Boşaltım (Biyoloji)

Canlılar vücutlarındaki fazla suyu, zararlı maddeleri fazla metabolik ürünleri solunumda açığa çıkan karbondioksiti hücrelerden ve doku sıvısından uzaklaştırır. Bu olaya boşaltım denir. Boşaltımı gerçekleştiren organ ve yapıların tümüne üriner sistem denir. Canlılar ne için boşaltım yapar ? Canlıların normal yaşamlarını sürdürebilmesi için dengeli ve kararlı iç ortama (homeostasi) sahip olması gerekir. Bu yüzden boşaltım yapar. […]

Başa dön