Divan Edebiyatı Nazım Türleri

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri (Edebiyat)

1-) Gazel Özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biçimdeki şiirlere denir. Beyit sayısı genellikle 5-9 arasında değişir. Gazelin ilk beyti mutlaka kendi arasında uyaklı olur. Bu ilk beyte “matla”, son beyte ise “makta” adı verilir. Bir gazelin en güzel beytine “beyt-ül gazel” , şairin mahlasının bulunduğu beyte de “mahlas beyti” denir. Beyitleri arasında […]

Başa dön