Edebiyat

Beş hececiler (Edebiyat)

Şiire birinci dünya savaşı ve milli mücadele yılları başlayan mütareke yıllarında şöhret kazanan beş hececiler Anadolu’ yu ve vasat insan tipini şiire soktular. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik işledikleri başlıca konulardır. Hecenin bu beş şairi Milli Edebiyat Akımından etkilenmiş ve aruzu bırakarak heceye yönelmişlerdir. Özellikle Ziya Gökalp’ ten etkilenerek eserler vermişlerdir Genel Özellikleri […]

Milli Edebiyat ve Zevk Anlayışını Sürdüren Şiir (Edebiyat)

Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır. Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler. Memleketçi bir şiir anlayışı hakimdir. Milli Edebiyat ve Zevk Anlayışını Sürdüren Şiirin Genel Özellikleri Kurtuluş savaşının etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir. Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk Diline büyük önem verilmiştir. Yabancı […]

Tanzimat Dönemi Gazeteleri (Edebiyat)

Takvim-i Vekayi : Sultan 2. Mahmut’ un gayretleri sonucunda 11 Kasım 1831′ de yayınlanmaya başlamıştır. Bu gazete haftalık yayınlanmak üzere kurulmuştur. Ayrıca ilk Türk gazetesi olma özelliği bulunmaktadır. İlk kurulan resmi gazete olması işin cabasıdır. Bir süre sonra gazeteye olan rağbet azalmıştır. Çünkü eskiden ilgi çeken haberlerin yerini sıkıcı resmi yazılar almıştır. Bu yüzden 2. […]

Tanzimat Edebiyatı 1. ve 2. Dönem Özellikleri (1860-1877) (Edebiyat)

Tanzimat Edebiyatı’ nın 1. Dönem Özellikleri (1860-1877) Sanat toplum içindir görüşü benimsenmiştir. Yani Batıcı ve yenilikçi olan şair ve yazarlar sanatlarını toplum için kullanırlar. Dilde sadeleşmeyi ölçüde heceyi savunmuşlar, ama bunu uygulamamışlardır. Fransız edebiyatından etkilendiler. Divan şiirini yıkmaya çalıştılar, Halk edebiyatını savundular ama başarılı olamadılar. Şiirde estetik güzelliği değil içeriği ön plana çıkardılar. Edebiyatı düşüncelerini […]

15. ve 19. yy’ a kadar Türk Edebiyatı (Edebiyat)

İslamiyet’ in etkisinde gelişen Türk Edebiyatı içerisinde yer alan bu dönem Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı olmak üzere ikiye ayrılır. Divan Edebiyatı Türklerin divan edebiyatı İslam dinini benimsemelerinden sonra ortaya çıkan Arap ve Fars edebiyatı’ nın etkisinde gelişen bir edebiyattır. Divan edebiyatı denilmesinin sebebi şairler şiirlerini Divan denilen kitaplarda toplamış olmasındandır. Bu edebiyata yüksek zümre […]

Başa dön