Felsefe

Ontoloji Açısından Varlık (Felsefe)

Varlığın Olup Olmadığı Problemi : Felsefenin temel sorunlarının başında varlığın var olup olmadığı sorunu gelir. Kimi düşünürler varlığın var olmadığını savunurlar. Varlığın nesnel bir temeli olmadığını ileri süren ve her türlü varlığı inkar eden aşırı şüpheciliğe nihilizm (hiççilik) adı verilir. Aynı tutumu Çin felsefesinde taoizmde görürüz. Evrende bir düzen (tao) vardır. Ama bu düzen gerçekler […]

Siyaset Felsefesi (Felsefe)

Siyaset Bilimi : Var olan siyasal sistemi ve işleyişini inceler. Örneğin parlamentoların işleyişi gibi Siyaset Felsefesi : Olması gereken ideal düzeni işler. Örneğin daha iyi bir yönetim kurulabilir mi, eşitlik, adalet, sağlanabilir mi ? Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları Devlet : En büyük örgütlenme, organizasyon. Hak : İzin verilmiş olan, yasaklanmış olan. Hukuk : İlişkileri düzenleyen, […]

Ahlak Felsefesi (Felsefe)

Belirli bir toplumda belirli bir zamanda yaşanan toplumca beğeni toplayan davranış ve değerler bütünüdür. Etik : Ahlaktaki sorunları inceleyen genel kavram. Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları İyi : Ahlaki olarak yapılması gerekenler. Kötü : Ahlaki olarak yapılmaması gerekenler. Özgürlük: Ahlaki eylemde bulunurken bireyin kendi kendine karar verebilme yetisidir. Sorumluluk : Bireyin ahlaki eylemde bulunduktan sonra olacakları […]

Başa dön