Kaygusuz Abdal

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri 13-14. Yüzyıl (Edebiyat)

1071’den itibaren Anadolu’yu vatan edinen Atalarımız, bu topraklarda Anadolu Selçuklu Devletini ve Selçuklu Medeniyetini kurdu. Kurdukları adaletli ve insani yönetimi sayesinde Anadolu’da yaşayan insanların gönüllerini fethetmesini bildi. Bu yüzyıllarda Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşmasında Tasavvuf düşüncesi ve hareketleri büyük rol oynadı. Tasavvuf Allah’ın varlığını bilme kahinat ve insanın yaratılış sebebini anlama insanı mükemmel ve olgun bir […]

Başa dön