Milli Edebiyat Dönemi Roman Tema Özellikleri

Milli Edebiyat Dönemi Roman Tema Özellikleri (Edebiyat)

Dönemin siyasi sosyal olayları Romanın temasını bireysellikten kurtarmış toplumsal temaların işlenmesini sağlamıştır. Osmanlı-Rus Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, 1.Dünya Savaşı, Osmanlı’ yı zor durumda bırakmıştır. Anadolu bu savaşlardan olumsuz yönde etkilenmiştir. Ülkenin Avrupa karşısındaki ezikliğine politikayla ilgilenen herkes, çözüm üretmeye çalışmıştır. Tanzimatın İlanı, 1. ve 2. Meşrutiyet bu oluşumların bir sonucudur. Daha sonra ülke yönetimini […]

Başa dön