Önermeler

Önermeler

Doğru düşünmenin yollarını anlatan bilime mantık denir. Her bir bilim dalının kendine özgü kelimeleri vardır. Bu kelimelere o bilim dalının terimleri denir. Örneğin; doğru, düzlem, kare matemaik terimleriyken nokta, virgül, paragraf türkçenin terimleriyken. ÖNERMELER Önerme : Doğru yada yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Önermeler p, q, r, s, … gibi harflerle gösterilirler. Şayet […]

Başa dön