Osman Bey

Osman Bey (Osman Gazi) (Tarih)

Osman Gazi Han Osman Bey, Osmanlı Devleti’ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devleti ne ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Mu’înüddin de denmiştir. Osman Gâzî, hayatının sonuna kadar emîr yani bey olarak anılmıştır; vefâtından sonra Hân ve Sultân denmiştir. Çünkü hayatının sonlarına doğru uc beyi olmuştur. Osman Bey, 1258 […]

Başa dön