Present Continuous Tense

Present Continuous Tense (İngilizce)

We use the Present Continuous Tense for things that are happening now. ( Biz Şimdiki zamanı konuşma anında meydana gelen olayları ifade etmek için kullanırız. ) Exp : Look ! Our little baby is walking. (Bak bizim küçük bebeğimiz yürüyor.) We use the Present Continuous Tense for temporary situations and actions ( Biz Şimdiki zamanı […]

Başa dön